Het Kerkelijk Leven

Meeluisteren

Alle kerkdiensten zijn via internet te beluisteren. Als u, door ziekte of andere omstandigheden, niet in de gelegenheid bent de kerkdiensten te bezoeken dan kunt u hier gebruik van maken.

Heilig Avondmaal

We willen u  en jou als belijdend lid van deze gemeente van harte uitnodigen om brood te eten en wijn te drinken om daarmee de dood van onze Heiland te gedenken. Ook broeders en zusters (GKv / CGk) bij ons te gast zijn willen we uitnodigen om het Avondmaal mee te vieren. De kerkenraad wil voor de kerkdienst graag nog even met gasten spreken.

Het Heilig Avondmaal wordt op zes a zeven zondagen per jaar gevierd.
In de ochtenddienst is er een gaande en staande viering. In de middagdienst zal de viering steeds aan tafel plaats vinden.

Broeders en zusters die in zusterkerken avondmaal willen vieren kunnen hiervoor een attest verkrijgen bij de Scriba.

Rekeningnummers

GKv Lelystad: NL86INGB0004084985
Zending Oekraïne: NL24INGB0007609044
Diaconie: NL96RABO0337698783

VVB Tabel